A Platform

Beraber, daha mutlu bir Türkiye için, köklü düşünceler üretebilme yetimize ve özgürlüğümüze, çağdaş, demokratik bir ülke için ortaya koyacağımız emek gücümüze, mantığın ve akılcı bilimin önderliğinde özellikle gençlerimize empoze etmek zorunda olduğumuz, uygar toplumların gereklerine uyan eğitime, kısacası insanımızın çağın gereklerine uyacak bilimsel bütün değerlerine el atmış, bir korku imparatorluğu kurma yolunda bütün alt yapısını tamamlamış, ülkemizin geleceğini son sürat karanlığa doğru götürmekte olan bir güce karşı, belkide son kozlarımızı oynadığımız şu süreçte, zorunlu bir gereksinmenin adı olarak ‘’a-platform’’ u kurmaya karar verdik.

Korku aslında insanı tehlikelerden koruyan bir duygu olmakla birlıkte, önce ürkütüp, sonra sindirerek kitleleri yönetmeye çalışmak, yani insanların yaşamlarını korku ağırlıklı yönlendirmek, örneklerini komşu devletlerde de görebildiğimiz gibi, kaybetmeyi göze alamayan toplumların, kazandıkları her şeyi, hatta öz geçmişlerini bile korkuları ağır bastığından kaybettikleri kaçınılmaz bir gerçektir.

Cesaretleri olmayan toplumların, özgür yaşamaya da hakları yoktur.

Dürüst, sağlıklı, kültürlü, çağımıza uygun eğitim süzgeçinden geçirilmiş, araştıran, sorgulayan, akıl yürüten, kendinin ve etrafında olup bitenlerin farkında olan, hayal edebilen, aynı anda gerçeklerle de yüzleşebilen, başkalarının fikirlerine saygı duyan, estetik beğeniye ve algıya sahip, barışçıl, hoşgörülü, bütün canlıları ve doğayı seven ve koruyan, bilimsel eğitimi yaratıcılıkla destekleyen, ufku geniş, yüreği temiz, güzel düşünen ve onu güzele dönüştüren bireyler yetiştirmek yerine, insanımızı kin ve nefret tohumlarıyla dolduran, bireysel çıkarları için yalan ve riyakarlığı ön plana çıkaran yönetimlere dur diyebilmek adına, önlerine bir BERABERLİK duvarı çekmek zorundayız.

Bunu da ancak;

Umudun hasada ekildiği

Pişmanlık namlusunun şakağımıza dayandığı günler gelmeden,

beraberce yapabiliriz.

 

Saygılarımızla

a-platform